TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojasi on tärkeää ProMesta Henkilöstöpalvelut Oy:lle. Tällä sivulla voit saada lisää tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on soveltuvien tietosuojasäännösten mukaan. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyvästä työstämme tai suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen toimisto@promesta.fi.

Kerätyt tiedot

Tallennamme työnvälitystä varten keräämämme henkilötietosi HR-järjestelmäämme.

Keräämme seuraavia henkilötietoja työnhakijoiltamme: nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti, syntymäaika, henkilötunnus, veronumero, työhistoria ja ansioluettelo.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn lomakkeella ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Kävijäseuranta (Google Analytics): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Google Analytics käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Google Analytics ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2905384/

Tietojen käyttö ja luovutus

Henkilötietojesi kerääminen ja sitä seuraava käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan käyttöehtojen mukaisesti tai siten, kun on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Meidän saattaa täytyä esimerkiksi säilyttää tiettyjä tietoja sinusta täyttääksemme lakisääteiset velvoitteet, kuten työlainsäädännön tai kirjanpitosääntelyn asettamat velvoitteet.

Tietojasi käytetään, kun etsimme sopivia työntekijöitä uusien työtehtävien avautuessa hakuun. Kun haet työpaikkaa ProMesta Henkilöstöpalveluilta, esitämme tietosi lopuksi asiakkaallemme.

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mille ulkopuolisille osapuolille jaamme henkilötietojasi.

ProMesta Henkilöstöpalvelut Oy on sitoutunut suojelemaan tietojasi eikä myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu salasanoin ja teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on roolipohjaisesti rajattu pääsy ProMesta Henkilöstöpalveluiden valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo henkilötietojenkäsittelysopimus, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjänä ProMesta Henkilöstöpalveluilla on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan vain digitaalisesti ja ovat suojattu yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän käyttäjätunnuksilla.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi kuitenkin enintään kuusi kuukautta työnhaun päättymisestä tai kymmenen vuotta työsuhteen päättymisestä.

Päivitykset ja käyttöoikeudet

Päivitämme ja tarkistamme HR-järjestelmämme sisällön säännöllisesti, jotta voimme entistä paremmin palvella asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Tämä pitää sisällään myös ei-aktiivisten henkilötietojen poistamisen.

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai jos haluat, että ne poistetaan HR-järjestelmästämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: toimisto@promesta.fi .

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Kun oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksen sähköpostitse laittamalla viestin osoitteeseen toimisto@promesta.fi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita ProMesta Henkilöstöpalvelut käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen edellä mainittuja tarkoituksia varten ottamalla yhteyttä toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse toimisto@promesta.fi.

Pyydämme rekisteröityjä kuitenkin ottamaan huomioon, että meillä saattaa olla velvollisuus tallentaa henkilötietosi esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden takia. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan ilmoittamaamme tarkoitukseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tapauksissa, joissa ProMesta Henkilöstöpalvelut käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi tai täyttääksemme sopimuksen kanssasi, sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä muodossa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu suhteeseesi meihin työnhakijana, työntekijänä tai työpaikan ilmoittajana. Keräämme tietoja työnhakuprosessin yhteydessä, kun rekisteröidyt käyttämään työnhakupalvelujamme. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

Palveluntarjoajien käyttö

ProMesta Henkilöstöpalvelut Oy käyttää palveluntarjoajia HR-järjestelmän ylläpidossa sekä markkinointiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi HR-järjestelmän ylläpito tai sähköpostiviestien lähettäminen. Näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä saattaa olla pääsy henkilötietoihisi, mutta ainoastaan tehtäviensä toteuttamistarkoituksessa. Nämä henkilöt eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Sitoutumisemme tietosuojaan

ProMesta Henkilöstöpalvelut Oy pyrkii huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta. Olemme ottaneet käyttöön kohtuullisia fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia menetelmiä, jotta voimme suojata ja turvata verkossa keräämämme tiedot.

HR-järjestelmä on suojattu ulkoiselta käytöltä. Rekisteritietoja päivittävien ja käyttävien henkilöiden oikeudet käyttää ja käsitellä rekisteritietoja on määritelty yksilötasolla ja suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Ehtojen päivittäminen

ProMesta Henkilöstöpalvelut Oy varaa oikeuden muokata tietosuojaehtoja aika ajoin.

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa

Mikko Karimaa

0400 902 695